Detalji o radu

Detalji o radu

KORIŠTENJE NOVIH TEHNOLOGIJA NA PRIMJERU IZBORA ČLANOVA ZA EUROPSKI PARLAMENT IZ REPUBLIKE HRVATSKE

AUTORI:

DANIELA JURČIĆ;

MIJO ZIDAR;

ZNANSTVENA PODRUČJA
TIP RADA
Članak u časopisu
VRSTA RADA
IME PUBLIKACIJE