Detalji o radu

Detalji o radu

Weighted quadrature rules via Grüss type inequalities for weighted L^{p} spaces

AUTORI:

Andrea Aglić Aljinović;

Josip Pečarić;

SANJA SPUŽEVIĆ;

ZNANSTVENA PODRUČJA
TIP RADA
Članak u časopisu
VRSTA RADA
IME PUBLIKACIJE