Detalji o radu

Detalji o radu

New error bounds of the Chebyshev functional and application to the two-point integral fomula,

AUTORI:

Sanja Kovač;

Josip Pečarić;

SANJA SPUŽEVIĆ;

ZNANSTVENA PODRUČJA
TIP RADA
Članak u časopisu
VRSTA RADA
IME PUBLIKACIJE