Detalji o radu

Detalji o radu

Knjiga kao višeslojni oblik komunikacije

AUTORI:

MIRO RADALJ;

ANTO MIKIĆ;

MARKO MLIKOTA;

ZNANSTVENA PODRUČJA
SADRŽAJ
Knjiga je najčešće monološki medij, iako je u stvarnosti prenositelj poruke autora čitatelju. No samotnjačko čitanje knjige tek je „početak priče“. Čitanje može biti naglas, u sebi, javno i zajedničko, privatno, tajno i ritualno, a svaki od oblika i načina čitanja nosi sa sobom moguću razliku u percepciji, razumijevanju i pamćenju pročitanog. A s obzirom na to gdje, tko i što čita, ono može biti osamljenički, ali i angažirani društveni čin. Može biti monolog, ali i poticati dijalog. Iako napisani tekst do u nedogled ponavlja isto, i najčešće ne može odgovoriti na čitateljevo izravno pitanje, može potaknuti to pitanje i traženje odgovora u toj ili drugim knjigama.
SADRŽAJ (eng)
Literally speaking, the book is usually a monologue medium, although in reality it transfers messages between author and reader. But solitary reading books is just „the beginning of the story“. Reading can be aloud, in itself, public and shared, private, and ritual ... and each of the forms and ways of reading carries a possible difference in perception, understanding and memory of what is being read. Considering where, who and what is being read, it can be lonely but also engaged social act. It may be a monologue, but also may encourage dialogue. Although written text to endlessly repeats the same thing, and most often can not answer readers direct question, it can trigger this question, and, searching an answer in that or other books.
TIP RADA
Članak u časopisu
VRSTA RADA
IME PUBLIKACIJE