Detalji o radu

Detalji o radu

Javna komunikacija

AUTORI:

ZORAN TOMIĆ;

MIRO RADALJ;

DAMIR JUGO;

ZNANSTVENA PODRUČJA
SADRŽAJ
Jedan je od najutjecajnijih i najvažnijih govora u povijesti Isusov Govor na Gori, a prije i nakon njega u povijesti govorništva redali su se veliki govornici i govori, od Demostena, prvoga koji je zapisivao i objavljivao svoje političke govore, preko Cicerona, autora djela De oratore, najboljega rimskog priručnika iz retorike, potom Aurelija Augustina s čuvenim Govorom o smrti, Ivana Zlatoustoga, do suvremenih govornika i njihovih govora koji su obilježili ne samo povijest govorništva nego i povijest u cjelini. No, nisu svi govori antologijski niti su svi govornici veliki. Kao i u brojnim drugim disciplinama, osim darovitosti koja je dobro došla, postoje i tehnike i vještine koje pomažu nedarovitim govornicima da budu solidni, solidnima da budu odlični, a odličnima da budu iznimni. Proučavajući tehnike i alate, strukturu građenja i organizacije govora, način razmišljanja o slušateljima, te upornim radom i vježbom, svatko se može popeti barem ljestvicu iznad svoje polazišne točke u javnoj komunikaciji.
SADRŽAJ (eng)
One of the most influential and important speeches in the history is Jesus' Sermon on the Mount, and there were great speakers and speeches before and after him in the history of oratory, from Demosthenes, the first to record and publish his political speeches, through Cicero, the author of the work De oratore, the best Roman manual of rhetoric, then Aurelius Augustine with the famous Speech on Death, and John Chrysostom, to contemporary speakers and their speeches that marked not only the history of oratory but also history as a whole. However, neither all speeches are anthological, nor all speakers great. As in many other disciplines, besides giftedness, there are techniques and skills that help gifted speakers to be decent, decent to be great, and great to be exceptional. Studying techniques and tools, the structure of building and organizing speech, the way of thinking about listeners, and with hard work and practice, anyone can climb up at least a ladder above their starting point in public communication.
TIP RADA
Članak u časopisu
VRSTA RADA
IME PUBLIKACIJE