Detalji o radu

Detalji o radu

110 godina Ljeporječja

AUTORI:

IRINA BUDIMIR;

ZNANSTVENA PODRUČJA
SADRŽAJ
Ljeporječje je naziv knjižice pronađene u Franjevačkoj knjižnici u Mostaru, objavljene 1908. u nakladi Tiska Mladosti, nepoznata autora, pisana krasopisom kao hektografirano posebno izdanje almanaha Mladost koji izdaje Đačka1 Marijina kongregacija u Mostaru 1907./1908. Rad predstavlja analizu sadržaja, analizu jezično-književne terminologije kao i utvrđivanje sličnosti sadržaja sa službenom, edukativnom literaturom iz hrvatskoga jezika, koja se prema tadanjem odobrenom planu i programu koristila u gimnazijama, pa moguće i u franjevačkoj širokobriješkoj gimnaziji.
SADRŽAJ (eng)
Ljeporječje is the name of a booklet found in the Franciscan library in Mostar, published in 1908 by “Tisak Mladost”. Its author is unknown, it was written by penmanship as a special hectograph edition of almanac Mladost published by Mary’s congregation of pupils in Mostar in 1907/1908. The paper presents analysis of content, analysis of linguistic-literary terminology as well as determining similarities of the content to the official, educational literature for Croatian language that was used in grammar schools according to the curricula of that period. Therefore it is possible that it was also used in the Grammar School in Široki Brijeg.
TIP RADA
Članak u zborniku
VRSTA RADA
IME PUBLIKACIJE