Detalji o radu
Naslov: Dva rimska carska novca iz Svačića kod Blagaja
Godina: 2022
Autori: ANA ZADRO
Sažetak: Autorica u radu objavljuje dva rimska carska novca iz privatne zbirke. Radi se o slučajno pronađenim novcima iz rujna 2020., u selu Svačići kod Blagaja. Stariji novac znatno je istrošen i na osnovi vidljivih elemenata iskovan 76. godine, u vrijeme cara Vespazijana, ali za njegova starijega sina Tita s titulom cezara, što ga čini do danas najranijim rimskim carskim novcem s područja Blagaja, a mlađi novac je Konstantov i datiran je u 347. ili 348. godinu.
Vrsta rada: Pregledni članak
Izdanje: Motrišta
Znanstvena područja: HUMANISTIČKE ZNANOSTI
Linkovi: