Detalji o radu
Naslov: Otkrivena povijest književnosti – metodološke bilješke o studijama moderne hrvatske lirike Pavla Pavličića
Godina: 2022
Autori:
Sažetak: U tekstu će se, primjenjujući koncept metodološkoformacijske analize, detaljnije istražiti studija Pavla Pavličića objavljena 2008. – Mala tipologija moderne hrvatske lirike Ovo je vrijedno izdanje, posvećeno istraživanju lirske produkcije u hrvatskoj književnosti 20. stoljeća, koncipirano kao znanstvena sinteza u kojoj je primjetan metodološki zaokret prema književnopovijesnom pristupu građi. Iako on u naslovu studije nije posebno istaknut očito je da je determinirao njezine glavne segmente zbog čega ju je moguće tumačiti ne samo kao tipologiju, već i kao nekonvencionalnu, žanrovski usmjerenu povijest književnosti. Njezina će se metodološka svojstva istražiti kroz analizu načina na koji je autor rješavao pet, za književnopovjesni tip studija, važnih pitanja: izbor pisaca i djela, periodizacija vrednovanje, recepcija i književnopovijesna interpretacija.
Vrsta rada: Izvorni znanstveni članak
Znanstvena područja: HUMANISTIČKE ZNANOSTI