Detalji o radu
Naslov: PRAVNI POLOŽAJ MALOLJETNIH POČINITELJA KAZNENIH DJELA U MATERIJALNOM I PROCESNOM KAZNENOM PRAVU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Godina: 2022
Autori: IVAN ZOVKO, ANTONIJA BORAS, IVAN ĆAVAR
Sažetak: Cilj rada je prikazati odnos državnih odnosno pravosudnih mehanizama prema maloljetnim počiniteljima kaznenih djela. Analizira se položaj maloljetnih počinitelja kaznenih djela prema slovu mjerodavnih kaznenih zakona na području Federacije Bosne i Hercegovine sa materijalnopravnog i postupnopravnog aspekta. U prvom djelu rada autori nastoje, kroz prizmu pozitivnopravnih propisa, objasniti maloljetničku delikvenciju, sankcije koje se izriču maloljetnim počiniteljima, sa posebnim osvrtom na važnost načela oportuniteta. Drugi dio rada odnosi se na kazneni postupak, prilagođen dobi i psihološkoj zrelosti počinitelja, koji zahtjeva nužnost posebno obazrivog postupanja prema glavnim sudionicima u postupku. U radu su podrobnije izložene specifičnosti koji čine ukupnu maloljetničku delikvenciju, a zadnji dio rada sadrži statističke pokazatelje kaznenih djela počinjenih od strane maloljetnika u 2020.godini.
Izdanje: REVIJA ZA PRAVO I EKONOMIJU
Znanstvena područja: DRUŠTVENE ZNANOSTI