Detalji o radu
Naslov: Kaznena odgovornost pravnih osoba
Godina: 2022
Autori: IVAN ZOVKO
Sažetak: U suvremeno doba sve se više pravne osobe pojavljuju kao aktivni počinitelji različitih kaznenih djela, najčešće onih kojima je motiv stjecanje financijske dobiti. Posve je jasno da su pravne osobe nositelji pravnog subjektiviteta, koji je različit od subjetiviteta fizičkih osoba, te se stoga postavlja i pitanje vrste i oblika kaznene odgovornosti pravnih osoba, te fizičkih osoba koje djeluju unutar pravnih osoba. U radu se posebno analiziraju slijedeća pitanja povezana sa kaznenom odgovornosti pravne osobe: kaznena odgovornost i granice odgovornosti pravne osobe za kazneno djelo, pojam odgovorne osobe, odgovornost pravne osobe za pokušaj, pravna osoba u stečaju te prestanak rada pravne osobe.
Izdanje: Zbornik radova Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse
Znanstvena područja: DRUŠTVENE ZNANOSTI