Detalji o radu
Broj pregleda rada: 33
Naslov: Fejér type inequalities for higher order convex functions and quadrature formulae
DOI: 10.1007/s00010-021-00825-7
Godina: 2022
Autori: JOSIPA BARIĆ, LJILJANKA KVESIĆ, PEČARIĆ JOSIP, MIHAELA RIBIČIĆ PENAVA
Sažetak: The aim of this paper is to obtain Fejér type inequalities for higher order convex functions and the general weighted integral formula involving w-harmonic sequences of functions. Also, Fejér type inequalities are obtained for the general three, four and five point quadrature formulae. Further, Fejér type inequalities for the corrected three, corrected four and corrected five point quadrature formulae are considered. In special cases, Fejér type estimates for Simpson, Maclaurin, corrected Simpson and corrected Maclaurin quadrature rules are derived.
Vrsta rada: Izvorni znanstveni članak
Izdanje: Aequationes mathematicae
Znanstvena područja: MATEMATIKA , FIZIKA , KEMIJA , GEOZNANOSTI , BIOLOGIJA , RAČUNALNE I INFORMATIČKE ZNANOSTI , INTERDISCIPLINARNE PRIRODNE ZNANOSTI , PRIRODNE ZNANOSTI