Detalji o radu
Naslov: Hodonimi i nazivi škola kao pokazatelji sjećanja Hrvata u Hercegovi
Godina: 2022
Autori: DIJANA KORAĆ, MARINA BEUS
Sažetak: U knjizi se donosi analiza izbora ženskih hodonima i naziva škola kao pokazatelj sjećanja Hrvata u Hercegovini.
Vrsta rada: Autorska
Znanstvena područja: HUMANISTIČKE ZNANOSTI