Detalji o radu
Broj pregleda rada: 307
Broj preuzimanja dokumenta: 3
Naslov: Artemisia annua L. Extracts Irreversibly Inhibit the Activity of CYP2B6 and CYP3A4 Enzymes
DOI: doi: 10.3390/biomedicines11010232.
Godina: 2023
Autori: MARTIN KONDŽA, MARTA MANDIĆ, IVONA IVANČIĆ, SANDA VLADIMIR-KNEŽEVIĆ, IVICA BRIZIĆ
Sažetak: Artemisia annua L. has long been known for its medicinal properties and isolation of ingredients whose derivatives are used for therapeutic purposes. The CYP2B6 and CYP3A4 enzymes belong to a large family of cytochrome P450 enzymes. These enzymes are involved in the metabolism of drugs and other xeonobiotics. It is known that various compounds can induce or inhibit the activity of these enzymes. The aim of this study was to investigate the nature of the inhibitory effect of Artemisia annua extract on CYP2B6 and CYP3A4 enzymes, as well as the type of inhibition, the presence of reversible or pseudo-irreversible inhibition, and the possible heme destruction. The methanolic extract of Artemisia annua showed an inhibitory effect on CYP2B6 (by almost 90%) and CYP3A4 enzymes (by almost 70%). A significant decrease in heme concentration by 46.8% and 38.2% was observed in different assays. These results clearly indicate that the studied plant extracts significantly inhibited the activity of CYP2B6 and CYP3A4 enzymes. Moreover, they showed irreversible inhibition, which is even more important for possible interactions with drugs and dietary supplements.
Vrsta rada: Izvorni znanstveni članak
Izdanje: Biomedicines
Znanstvena područja: FARMACIJA
Naslov (eng): Ekstrakti Artemisia annua L. ireverzibilno inhibiraju CYP2B6 i CYP3A4 enzime
Sažetak (eng): Artemisia annua L. odavno je poznata po svojim ljekovitim svojstvima i sastojcima čiji se derivati ​​koriste u terapeutske svrhe. Enzimi CYP2B6 i CYP3A4 pripadaju velikoj obitelji enzima citokroma P450. Ovi enzimi sudjeluju u metabolizmu lijekova i drugih kseonobiotika. Poznato je da različiti spojevi mogu inducirati ili inhibirati aktivnost ovih enzima. Cilj ovog istraživanja bio je istražiti prirodu inhibitornog učinka ekstrakta Artemisia annua na enzime CYP2B6 i CYP3A4, kao i vrstu inhibicije, prisutnost reverzibilne ili pseudo-ireverzibilne inhibicije te moguću destrukciju hema. Metanolni ekstrakt Artemisia annua pokazao je inhibitorni učinak na enzime CYP2B6 (za gotovo 90%) i CYP3A4 (za gotovo 70%). U različitim testovima opaženo je značajno smanjenje koncentracije hema za 46,8% i 38,2%. Ovi rezultati jasno pokazuju da su proučavani biljni ekstrakti značajno inhibirali aktivnost enzima CYP2B6 i CYP3A4. Štoviše, pokazali su ireverzibilnu inhibiciju, što je još važnije za moguće interakcije s lijekovima i dodacima prehrani.
Linkovi:

Dokument: