Detalji o radu
Broj pregleda rada: 255
Naslov: Pomološka svojstva višnje sorte ‘Oblačinska’ na vlastitom korijenu i na podlozi ‘Rašeljka’
Godina: 2023
Autori: BOJANA BOROVAC, PAULINA ŠARAVANJA, RADICA ĆORIĆ, ZRINKA KNEZOVIĆ
Sažetak: Višnja (Prunus cerasus, L.) uzgaja se na različitim vegetativnim i generativnim podlogama. Na rast i razvoj, kao i na pomološka svojstva utječu genotip, podloga, te agroekološka obilježja. Cilj rada je bio utvrditi postoje li razlike među mjerenim pomološkim svojstvima ploda višnje ‘Oblačinske’ uzgajane na vlastitom korijenu i uzgajane na podlozi ‘Rašeljka’. Mjerenja pomoloških svojstava su pokazala veću masu ploda kod višnje ‘Oblačinska’ na podlozi ‘Rašeljka’ (3.54 g) u odnosu na istu na vlastitom korijenu (2.87 g). Širina i visina ploda su bile veće kod višnje ‘Oblačinska’ na podlozi ‘Rašeljka’.
Vrsta rada: Izvorni znanstveni članak
Izdanje: Zbornik radova 58. hrvatski i 18. međunarodni simpozij agronoma. 11.17. veljače 2023. godine, Dubrovnik, Hrvatska
Znanstvena područja: BIOTEHNIČKE ZNANOSTI