Detalji o radu
Broj pregleda rada: 33
Broj preuzimanja dokumenta: 0
Naslov: KOMPARATIVNA ANALIZA KONVERGENCIJE JAVNIH RADIJSKIH SERVISA U BIH I HRVATSKOJ
DOI: 10.47960/2712-0457
Godina: 2023
Autori: MAJA MARIĆ, MONIKA ĆUBELA
Sažetak: Konvergencija je u medijski svijet donijela niz promjena ne samo u tehnološkome smislu nego i u sadržajnome i funkcionalnome. Tehnološkim razvojem omogućen je razvoj novoga multimedijskog okruženja. Na taj način brišu se granice tradicionalnih medija, odnosno došlo je do približavanja i prožimanja medija. Takvo prožimanje dovelo je do promjene u percepciji korisnika medijskih sadržaja jer postaju aktivni korisnici što se odražava na samu izradu sadržaja. Ubrzan je proces produkcije sadržaja, posebice specijaliziranih sadržaja, potrebne su veće kompetencije novinara i urednika, tržište postaje kompetitivno bilo da je riječ o komercijalnim medijima ili javnim servisima. Radio kao medij nije ostao izvan ovih procesa. Kako bi opstao kao medij, radio mora prihvatiti promjene, prilagoditi im se, a javni radijski servisi trebali bi biti lideri u tim promjenama jer su jednim dijelom financijski osigurani kroz pristojbu, pretplatu koju plaćaju građani. Svoje osnovne postulate i načela moraju prilagoditi na restrukturirani, novi, konvergirani, multimedijski, interaktivni sustav dostupan svim građanima. Cilj je rada komparativnom analizom sadržaja i formata istražiti koliko je javni radijski servis u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj ukorak s trendovima konvergencije, odnosno na kojoj su razini konvergencije.
Vrsta rada: Izvorni znanstveni članak
Izdanje: South Eastern European Journal of Communication
Znanstvena područja: INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE ZNANOSTI
Dokument: