Detalji o radu
Broj pregleda rada: 279
Naslov: Kršenje načela čestotnosti u slijedu sastavnica binoma u hrvatskome i talijanskome jeziku.
Godina: 2024
Autori: IRINA BUDIMIR, DAMIR MIŠETIĆ
Sažetak: Dosadašnja istraživanja binoma u mnogim svjetskim jezicima pokazuju da ta frazemska podskupina ima svoje zakonitosti u pogledu rasporeda sastavnica. Na linearni slijed sastavnica binoma, prvenstvo jedne sastavnice u odnosu na drugu, utječu određeni čimbenici, što je i bilo fokusom mnogih istraživanja temeljenih na rječničkim izvorima, ističući pri tome načelo čestotnosti sastavnica. Utjecaj čestotnosti jedne sastavnice u odnosu na drugu u slijedu sastavnica binoma može se danas vrlo precizno odrediti korpusnolingvističkim metodama, kao i određivanje odnosa reverzibilnosti i ireverzibilnosti binoma. Međutim, djelovanje je načela poprilično složeno i pojedina imaju prednost u odnosu na druga, što pokazuje i jedan manji broj ireverzibilnih binoma hrvatskoga i talijanskoga jezika u kojima se krši načelo čestotnosti i prevladavaju neka druga načela kao što su semantička, metrička i fonološka ograničenja sastavnica tih binoma.
Vrsta rada: Pregledni članak
Izdanje: Zbornik radova: 5. Međimurski filološki i pedagoški dani - Jezik, književnost i obrazovanje - stanje i perspektive
Znanstvena područja: HUMANISTIČKE ZNANOSTI
Linkovi: