Detalji o radu
Broj pregleda rada: 22
Broj preuzimanja dokumenta: 1
Naslov: AKTUALNO UREĐENJE I PRIMJENA DNK ANALIZE U KAZNENOM POSTUPKU U BOSNI I HERCEGOVINI: MOGUĆNOST PRIMJENE RJEŠENJA EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Godina: 2024
Autori: MAJA PILIĆ
Sažetak: Molekularno genetska analiza jedna je od najvažnijih vrsta vješta- čenja u kaznenom postupku koja pomaže tijelima kaznenog progona utvrđivanje identiteta eventualnih počinitelja kaznenih djela ili žrtava istih, kao i utvrđivanje srodnika počinitelja ili žrtve. DNK analiza sastoji se od niza povezanih postupaka koji uključuju izuzimanje i analizu DNK, pohranu podataka dobivenih DNK ana- lizom te buduće korištenje dobivenih podataka. Radi se o vrsti vještačenja kojoj je primarna svrha otkrivanje, dokazivanje i sprječavanje kaznenih djela, ali čijom povredom može doći do ograničenja ili kršenja temeljnih ljudskih prava i sloboda pojedinaca pa u konačnici i oslobođenja pogrešno osuđenih osoba. Stoga je cilj ovog rada istražiti i analizirati aktualno normativno uređenje glede primjene DNK analize u bosanskohercegovačkom kaznenoprocesnom zakonodavstvu s aspekta zaštite prava na poštovanje privatnog i obiteljskog života kao i mogućnost primje- ne rješenja Europskog suda za ljudska prava na isti.
Vrsta rada: Pregledni članak
Izdanje: REVIJA ZA PRAVO I EKONOMIJU
Znanstvena područja: PRAVO
Linkovi:
UNMO
Dokument: